7/24 Bilgi Hattı: 0 536 777 2 722

Cart

İndirim!

Watermelon – Karpuz 30ML

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)

 29,90 34,90

İdeal karışımı, yüksek buhar verimi ve dengeli VG / PG oranıyla Fresh Watermelon Likit içerik olarak; Karpuz aromalıdır. Gift likit (30ML) zenginleştirilmiş aromasıyla damak zevkinizde fark yaratacak Premium aromalarla üretilmiştir. Gerçek premium kalitede sağlık açısından en ideal Vg oranıyla yüksek buhar verimini test ederek bu farkı yaşayabilirsiniz. Diğer likitlerin boğazınızda oluşturduğu yanma hissi kaderiniz olmamalı ve Gift premium ile sadece aromadaki eşsiz lezzetin farkını yaşamalısınız.

30ml Sağlıklı Polikarbon Şişe
80/20 VG PG Oranı

42 adet stokta

Karşılaştır

Share this product

?deal kar???m?, yüksek buhar verimi ve dengeli VG / PG oran?yla Fresh Watermelon Likit içerik olarak; Karpuz aromal?d?r. Gift likit (30ML) zenginle?tirilmi? aromas?yla damak zevkinizde fark yaratacak Premium aromalarla üretilmi?tir. Gerçek premium kalitede sa?l?k aç?s?ndan en ideal Vg oran?yla yüksek buhar verimini test ederek bu fark? ya?ayabilirsiniz. Di?er likitlerin bo?az?n?zda olu?turdu?u yanma hissi kaderiniz olmamal? ve Gift premium ile sadece aromadaki e?siz lezzetin fark?n? ya?amal?s?n?z.

30ml Sa?l?kl? Polikarbon ?i?e
80/20 VG PG Oran?

Likit içeri?i:

Propilen Glikol (PG): Tats?z, kokusuz bir genel çözücüdür. Ba?l?ca g?da, ilaç sektöründe kullan?lmakla birlikte sanayinin neredeyse tüm alanlar?nda kullan?l?r. Antibakteriyel özelli?i ve vizkozitesinin dü?ük olmas? sebebi ile g?da sektöründe aromalarda ta??y?c? olarak kullan?l?r. Daha az buhar vermesine ra?men içimi sigaraya yak?n olmas? ve aromayla daha h?zl? etkile?ime girmesinden dolay? tercih edilmektedir.

Bitkisel Gliserin (VG): Gliserin, di?er ad? “gliserol” de olan s?v? halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatl?, zehirleyici olmayan bir s?v?d?r. Likitlerde aroma ta??y?c? olarak PG ile birlikte kullan?l?r. Daha doyurucu buhar vermesine ra?men içimi sigaradan farkl? olarak tatl? bir nargile gibidir.

Terapatik Nikotin: Terapatik Nikotin sa?l?k alan?nda nikotin ba??ml?l???n?n tedavisinde kar??la??lan nikotin yoksunlu?u etkilerinin en aza indirgenmesinde kullan?l?r. Ayr?ca likit içerisindeki nikotin miktar?, elektronik sigara kullan?c?s?n?n normal sigaraya olan ihtiyac?n? en aza indirger.

Do?al Aromalar: Aroma olarak tüketilmesi amaçlanmayan, tat ve koku elde etmek veya de?i?tirmek amac?yla g?dalara eklenen aroma verici bile?enlerdir. Aromalarda ço?unlukla antibakteriyel özelli?i nedeniyle ta??y?c? olarak PG kullan?l?r.

1 review for Watermelon – Karpuz 30ML

There are no reviews yet.

Be the first to review “Watermelon – Karpuz 30ML”