7/24 Bilgi Hattı: 0 536 777 2 722

Cart

İndirim!

Tropical Mix + Tropik meyveler 30ML

 29,90 34,90

Tropical Mix Likit içerik olarak; Kavun + Mango + Ananas + Kivi aromaları içermektedir. Gift likit (30ML) zenginleştirilmiş aromasıyla damak zevkinize en uygun ve içimi kolay Premium aromalarla üretilmiştir. Gerçek premium kalitede sağlık açısından en ideal Vg / Pg oranıyla yüksek buhar verimini test ederek bu farkı yaşayabilirsiniz.Strawberry Dream; Çilek + Kreama aromalıdır. Gift likit (30ML) zenginleştirilmiş aromasıyla damak zevkinizde fark yaratacak Premium aromalarla üretilmiştir. Gerçek premium kalitede sağlık açısından en ideal Vg / Pg oranıyla yüksek buhar verimini test ederek bu farkı yaşayabilirsiniz.

70 adet stokta

Karşılaştır

Share this product

?deal kar???m?, yüksek buhar verimi ve dengeli VG / PG oran?yla Tropical Mix Likit içerik olarak; Kavun + Mango + Ananas + Kivi aromalar? içermektedir. Gift likit (30ML) zenginle?tirilmi? aromas?yla damak zevkinize en uygun ve içimi kolay Premium aromalarla üretilmi?tir. Gerçek premium kalitede sa?l?k aç?s?ndan en ideal Vg / Pg oran?yla yüksek buhar verimini test ederek bu fark? ya?ayabilirsiniz. Di?er likitlerin bo?az?n?zda olu?turdu?u yanma hissi kaderiniz olmamal? ve Gift premium ile sadece aromadaki e?siz lezzetin fark?n? ya?amal?s?n?z.

30ml Sa?l?kl? Polikarbon ?i?e
80/20 VG PG Oran?

Likit içeri?i:

Propilen Glikol (PG): Tats?z, kokusuz bir genel çözücüdür. Ba?l?ca g?da, ilaç sektöründe kullan?lmakla birlikte sanayinin neredeyse tüm alanlar?nda kullan?l?r. Antibakteriyel özelli?i ve vizkozitesinin dü?ük olmas? sebebi ile g?da sektöründe aromalarda ta??y?c? olarak kullan?l?r. Daha az buhar vermesine ra?men içimi sigaraya yak?n olmas? ve aromayla daha h?zl? bütünle?mesi sebebiyle tercih edilmektedir.

Bitkisel Gliserin (VG): Gliserin, di?er ad? “gliserol” de olan s?v? halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatl?, zehirleyici olmayan bir s?v?d?r. Likitlerde aroma ta??y?c? olarak PG ile birlikte kullan?l?r. Daha doyurucu buhar vermesine ra?men içimi sigaradan farkl? olarak tatl? bir nargile gibidir.

Terapatik Nikotin: Terapatik Nikotin sa?l?k alan?nda nikotin ba??ml?l???n?n tedavisinde kar??la??lan nikotin yoksunlu?u etkilerinin en aza indirgenmesinde kullan?l?r. Ayr?ca likit içerisindeki nikotin miktar?, elektronik sigara kullan?c?s?n?n normal sigaraya olan ihtiyac?n? en aza indirger.

Do?al Aromalar: Aroma olarak tüketilmesi amaçlanmayan, tat ve koku elde etmek veya de?i?tirmek amac?yla g?dalara eklenen aroma verici bile?enlerdir. Aromalarda ço?unlukla antibakteriyel özelli?i nedeniyle ta??y?c? olarak PG kullan?l?r.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tropical Mix + Tropik meyveler 30ML”