7/24 Bilgi Hattı: 0 536 777 2 722

Cart

İndirim!

Nite Core New i2 pil şarj cihazı

 99,90 119,90

Elektronik sigara kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri hiş şüphesiz pil şarj işlemidir. Nitecore firmasının ürettiği, en çok tercih edilen ve aynı anda 2 adet pili şarj etme fırsatı sunan Nitecore i2 modeli bu sorununuzu tamamen ortadan kaldıracak bir şarj cihazıdır. Cihaz üzerinde 2 adet pil slotu bulunmaktadır. Her pil slotunun üstünde 3 kademeli led bulunmaktadır. Bu ledler aracılığıyla pilin ne kadarının şarj olduğunu görebilirsiniz.

Teknik özellikler:

 • Nitecore New i2 pil şarj cihazı, daha önce üretilmiş olan Nitecore IA’nın geliştirilmiş tasarımıdır.
 • Şarj Cihazında iki adet pil slotu bulunmaktadır. Bu slotlardan birine küçük boyutlu2 adet diğerine iste normal boyutlu şarj edilebilir pil yerleştirilebilmektedir.
 • 1.2, 3.7, 4.2 ve 4.35 Voltluk çıkış değerleri sunar.
 • Avrupa Birliği Standartlarına göre üretilmiştir. Cihazda; CE, RoHS, CEC ve FCC sertifikaları bulunmaktadır.
 • Şarj Cihazı aşırı ısınmaya ve kısa devreye karşı korumalıdır.
 • Nitecore New i2 Pil şarj cihazı ile pillerinizi şarj etmek son derece kolaydır.
 • Nitecore New i2 Pil şarj cihazı’na bir pil yerleştirdiğinizde şarjlı pil olup olmadığını tespit edebilirsiniz.
 • Şarj cihazının iki yuvası da birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir.
 • Nitecore New i2 Pil Şarj Cihazı AC 100 – 240V 50/60 Hz 0.25A (MAX) 8W DC 9-12V 1A Enerji Girişine Sahiptir.
 • Nitecore New i2 Pil şarj cihazı, şarjlı pili yuvasına yerleştirdiğinizde pilin içerisindeki enerji seviyesini gösterir.
 • Nitecore New i2 Pil şarj cihazı, pilin şarj edilme işlemi bittiğinde kendiliğinden kapanır.
 • Nitecore New i2 Pil şarj cihazı herhangi bir elektrik prizine takılarak çalıştırılabilir.

32 adet stokta

Karşılaştır

Share this product

Elektronik sigara kullan?c?lar?n?n en büyük sorunlar?ndan biri hi? ?üphesiz pil ?arj i?lemidir. Nitecore firmas?n?n üretti?i, en çok tercih edilen ve ayn? anda 2 adet pili ?arj etme f?rsat? sunan Nitecore i2 modeli bu sorununuzu tamamen ortadan kald?racak bir ?arj cihaz?d?r. Cihaz üzerinde 2 adet pil slotu bulunmaktad?r. Her pil slotunun üstünde 3 kademeli led bulunmaktad?r. Bu ledler arac?l???yla pilin ne kadar?n?n ?arj oldu?unu görebilirsiniz.

Teknik özellikler:

 • Nitecore New i2 pil ?arj cihaz?, daha önce üretilmi? olan Nitecore IA’n?n geli?tirilmi? tasar?m?d?r.
 • ?arj Cihaz?nda iki adet pil slotu bulunmaktad?r. Bu slotlardan birine küçük boyutlu2 adet di?erine iste normal boyutlu ?arj edilebilir pil yerle?tirilebilmektedir.
 • 1.2, 3.7, 4.2 ve 4.35 Voltluk ç?k?? de?erleri sunar.
 • Avrupa Birli?i Standartlar?na göre üretilmi?tir. Cihazda; CE, RoHS, CEC ve FCC sertifikalar? bulunmaktad?r.
 • ?arj Cihaz? a??r? ?s?nmaya ve k?sa devreye kar?? korumal?d?r.
 • Nitecore New i2 Pil ?arj cihaz? ile pillerinizi ?arj etmek son derece kolayd?r.
 • Nitecore New i2 Pil ?arj cihaz?’na bir pil yerle?tirdi?inizde ?arjl? pil olup olmad???n? tespit edebilirsiniz.
 • ?arj cihaz?n?n iki yuvas? da birbirinden ba??ms?z olarak kontrol edilebilir.
 • Nitecore New i2 Pil ?arj Cihaz? AC 100 – 240V 50/60 Hz 0.25A (MAX) 8W DC 9-12V 1A Enerji Giri?ine Sahiptir.
 • Nitecore New i2 Pil ?arj cihaz?, ?arjl? pili yuvas?na yerle?tirdi?inizde pilin içerisindeki enerji seviyesini gösterir.
 • Nitecore New i2 Pil ?arj cihaz?, pilin ?arj edilme i?lemi bitti?inde kendili?inden kapan?r.
 • Nitecore New i2 Pil ?arj cihaz? herhangi bir elektrik prizine tak?larak çal??t?r?labilir.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nite Core New i2 pil şarj cihazı”