7/24 Bilgi Hattı: 0 536 777 2 722

Cart

İndirim!

Joyetech Coil

 19,90 24,90

175 adet stokta

Karşılaştır

Share this product

Joyetech marka güvencesiyle üretilen coiller farkl? ohm de?erleriyle a?a??da listelenmi?tir. bulunmaktad?r. Pratik kullan?m? ve montaj?n?n yan?s?ra üstün i?çilik ve kaliteli malzeme kullan?m?yla da fark yaratan joyetech coiller üstün buhar verimi ve ideal aroma lezzetini etkin bir ?ekilde alabilece?iniz coil markas?d?r.

1- Joyetech SS316 0.5 Ohm Coil

?ste?e göre SS316 s?cakl?k kontrolü veya Power modunda kullan?l?r. Ci?ere çekim için üretilmi?tir ve 15-30 watt aral???nda kullan?l?r.

2- Joyetech SS316 0.6 Ohm Coil

?ste?e göre SS316 s?cakl?k kontrolü veya Power modunda kullan?l?r. A??za çekim için üretilmi?tir fakat k?s?tl? hava kanal?na ra?men ci?er çekimi yap?labilir ve 15-28 watt aral???nda kullan?l?r.

3- Joyetech SS316 1.0 Ohm Coil

?ste?e göre SS316 s?cakl?k kontrolü veya Power modunda kullan?l?r. A??za çekim için üretilmi?tir ve 15-25 watt aral???nda kullan?l?r.

4- Joyetech Clapton 1.5 Ohm Coil

Power modunda kullan?l?r. A??za çekim için üretilmi?tir ve 8-20 watt aral???nda kullan?l?r.

5- Joyetech Ti 0.4 Ohm Titanyum Coil

Sadece “Temp Ti” s?cakl?k kontrolü ile kullan?l?r ve asla Power modunda kullan?lmamal?d?r. Tavsiye edilen s?cakl?k aral??? ise 230-260 derece aras?ndad?r. E?er ayarlad???n?z s?cakl??a daha h?zl? ula??lmas?n? istiyorsan?z watt de?erini yüseltebilirsiniz. Cubis için üretilen Titanyum coiller alt k?s?mlar?nda k?rm?z? renkli oringlere sahiptirler.

6- Joyetech Ni 0.4 Ohm Nikel Coil

Sadece “Temp Ni” s?cakl?k kontrolü ile kullan?l?r ve kesinlikle Power modunda kullan?lmamal?d?r. Tavsiye edilen s?cakl?k aral??? ise 260-290 derece aras?ndad?r. E?er ayarlad???n?z s?cakl??a daha h?zl? ula??lmas?n? istiyorsan?z watt de?erini yüseltebilirsiniz. Cubis için üretilen Nikel coiller alt k?s?mlar?nda mavi renkli oringlere sahiptirler.

7- Joyetech BF RBA (Sar?labilen coil)

Tekrar tekrar iste?e göre sar?l?p kullan?labilen RBA ilk sat?n al?nd???nda 0.5 Ohm haz?r sar?lm?? olarak sat?l?r ve tavsiye edilen 25-50 watt aras?nda kullan?l?r. Daha sonra art?k kendi sar?m?n?z? yapt???n?z tele göre kullanabilirsiniz.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Joyetech Coil”