7/24 Bilgi Hattı: 0 536 777 2 722

Cart

İndirim!

Graham Cracker – Süt + Tarçın + Bisküvi 30ML

 29,90 34,90

Graham Cracker Fransız bisküvisi kendine özgü lezzetiyle marka olmuş bir tattır. Gerçek premium kalitede, sağlık açısından en ideal Vg / Pg oranıyla yüksek buhar verimini deneyimleyerek bu farkı yaşayabilirsiniz.

30ml Sağlıklı Polikarbon Şişe ve kolay likit dolumu için iğne uçlu tasarım.
80/20 VG PG Oranı

62 adet stokta

Karşılaştır

Share this product

Graham Cracker Likit içerik olarak; Sütlü tarç?nl? bisküvi aromal?d?r. Gift likit (30ML) Graham Cracker Frans?z bisküvisi kendine özgü lezzetiyle marka olmu? bir tatt?r. Gerçek premium kalitede, sa?l?k aç?s?ndan en ideal Vg / Pg oran?yla yüksek buhar verimini deneyimleyerek bu fark? ya?ayabilirsiniz. Di?er likitlerin bo?az?n?zda olu?turdu?u yanma hissi kaderiniz olmamal? ve Gift premium ile sadece aromadaki e?siz lezzetin fark?n? ya?amal?s?n?z.

30ml Sa?l?kl? Polikarbon ?i?e
80/20 VG PG Oran?

Likit içeri?i:

Propilen Glikol (PG): Tats?z, kokusuz bir genel çözücüdür. Ba?l?ca g?da, ilaç sektöründe kullan?lmakla birlikte sanayinin neredeyse tüm alanlar?nda kullan?l?r. Antibakteriyel özelli?i ve vizkozitesinin dü?ük olmas? sebebi ile g?da sektöründe aromalarda ta??y?c? olarak kullan?l?r. Daha az buhar vermesine ra?men içimi sigaraya yak?n olmas? ve aromayla daha h?zl? bütünle?mesi sebebiyle tercih edilmektedir.

Bitkisel Gliserin (VG): Gliserin, di?er ad? “gliserol” de olan s?v? halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatl?, zehirleyici olmayan bir s?v?d?r. Likitlerde aroma ta??y?c? olarak PG ile birlikte kullan?l?r. Daha doyurucu buhar vermesine ra?men içimi sigaradan farkl? olarak tatl? bir nargile gibidir.

Terapatik Nikotin: Terapatik Nikotin sa?l?k alan?nda nikotin ba??ml?l???n?n tedavisinde kar??la??lan nikotin yoksunlu?u etkilerinin en aza indirgenmesinde kullan?l?r. Ayr?ca likit içerisindeki nikotin miktar?, elektronik sigara kullan?c?s?n?n normal sigaraya olan ihtiyac?n? en aza indirger.

Do?al Aromalar: Aroma olarak tüketilmesi amaçlanmayan, tat ve koku elde etmek veya de?i?tirmek amac?yla g?dalara eklenen aroma verici bile?enlerdir. Aromalarda ço?unlukla antibakteriyel özelli?i nedeniyle ta??y?c? olarak PG kullan?l?r.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Graham Cracker – Süt + Tarçın + Bisküvi 30ML”